Sponsorpagina

Een sponsorbijdrage voor de boekpresentatie 'Een en al oor'

Op 15 mei 2019 vindt de boekpresentatie van het boek “Een en al oor” plaats in de paleiszaal van Pompgebouw de Esch te Rotterdam. Voor de presentatie zoeken wij nog enkele sponsors. Sponsorbedrag bedraagt €250,- (incl. BTW). Of meer is altijd welkom.

Wil je een bijdrage leveren? Neem contact op met Marty, Annie of Anasha.

Wat u hiervoor krijgt:

  • Twee exemplaren van het boek ‘Een en al oor’ en gesigneerd door Wies Groeneveld (auteur). Meer info: Een en al oor
  • Vermelding van uw bedrijf en persoonlijke quote in de B2B Krant editie mei (verspreiding 5000 exemplaren). De krant wordt tevens op 15 mei onder alle genodigden verspreid. Zie meer info: www.b2bkrant.nl
  • Logo en link naar uw website bedrijf: www.b2bkrant.nl/klanten/
  • Vermelding van uw bedrijf/naam op speciaal gemaakte aanwezige banner(s)
  • Een drankje en garnituur
  • Een leuk presentje
  • Een BTW-factuur

Informatie over het boek

1,7 miljoen mensen zijn slechthorend. Een behoorlijk maatschappelijk probleem waar meer aandacht voor moet worden gevraagd. Passend MVO.

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken.

Het boek is voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk. Het bevat veel ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Enkele willekeurige voorbeelden: kribbige reacties van mensen uit de directe omgeving, niet (meer) kunnen bellen terwijl je alleen maar telefonisch contact kunt opnemen met de Belastingdienst, geen baan kunnen vinden of slechts een baantje ver beneden je niveau, onbegrip bij leidinggevenden en collega’s, onverstaanbare omroepberichten op stations.

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd.

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten.

Contactgegevens

Stuur een e-mail naar info@b2bkrant.nl

Voor verdere informatie bel met Annie, Anasha of Marty.

Annie Gruisen

06 539 831 32

Anasha van Tooren

06 295 876 85

Marty Picauly

06 523 124 72