Boek 'Een en al oor'

Alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen en wat dat betekent voor jezelf, je naaste omgeving en in het maatschappelijk leven.

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij?

Deze vragen staan centraal in het boek Een en al oor.

Lees meerBestellen

Voor wie het boek is

Alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen en wat dat betekent voor jezelf, je naaste omgeving en in het maatschappelijk leven.

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken.

Iedereen

Het boek is voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk. Het bevat veel ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Enkele willekeurige voorbeelden: kribbige reacties van mensen uit de directe omgeving, niet (meer) kunnen bellen terwijl je alleen maar telefonisch contact kunt opnemen met de Belastingdienst, geen baan kunnen vinden of slechts een baantje ver beneden je niveau, onbegrip bij leidinggevenden en collega’s, onverstaanbare omroepberichten op stations.

Werkgevers

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Professionals

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd.

Culturele, medische en overheidsinstellingen

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten.

Ken je iemand met een gehoorbeperking en wil je er meer over weten?
Bestel het boek vandaag nog!

N

INSPIRERENDE VOORBEELDEN van slechthorenden en doven over hoe om te gaan met de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in de maatschappij.

N

Een BESCHRIJVING van en ERVARINGSVERHALEN over de impact die gehoorverlies kan hebben op persoonlijk en zakelijk vlak.

N

Met een GOEDE RE-INTEGRATIEBEGELEIDING kun je werkfit worden en werk vinden in een betaalde baan.

N

INFORMATIE over en INSPIRATIE voor een toegankelijke maatschappij voor mensen met een gehooraandoening.

N

BURGERLIJKE en POLITIEKE RECHTEN uit het VN-VERDRAG moet de overheid zo snel mogelijk in de praktijk brengen.

Wat lezers over het boek zeggen

Wies heeft het boek Een en al oor echt met inlevingsgevoel verwoord. Daar moeten wij het als dove en slechthorende mensen van hebben! De horende wereld heeft nu jouw boek (de ‘oor-bijbel’) als bron van informatie, c.q. startpunt om verder te zoeken via de vele bronvermeldingen.

Cor Toonen

Wies Groeneveld schreef het boek Een en al oor, een compleet naslagwerk, waarin alle vormen van gehoorbeperking gecategoriseerd zijn; alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen, wat dat betekent voor jezelf en het maatschappelijk aspect.

Laat ik voorop stellen zelf geen deskundige op dit gebied te zijn, maar ik heb wel veel slechthorenden en doven in mijn omgeving gehad. Soms aangeboren, in enkele gevallen door ziekte of ouderdom, zelfs door foutief uitgevoerde operaties. Voor henzelf en hun omgeving lastig om mee om te gaan.

Wie gemakkelijk relevante informatie wenst, moet het boek Een en al oor aanschaffen. Overzichtelijk en goed geordend wordt daarin de probleemstelling en de te volgen handelwijze aangegeven. Kort gezegd: het boek is mooi vormgegeven, goed geschreven en informatief. Per onderwerp worden alle gerelateerde onderwerpen puntsgewijs, kort maar krachtig behandeld. Daardoor is het een soort gids geworden voor slechthorenden, doven en een breed publiek, want bijna iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die niet of niet goed hoort. Dit hoeft in de omgang geen belemmering te vormen, mits er verstandig mee wordt omgesprongen.

De auteur zelf, Wies Groeneveld (1957), werd in haar jeugd slechthorend als gevolg van otosclerose, een vorm van progressief gehoorverlies. Zij werd uiteindelijk doof maar dankzij moderne technieken (een implantaat) hoort zij nu, met enige beperkingen.

‘Horen kan ik niet meer zo goed, luisteren des te beter,’ aldus Groeneveld. Dat blijkt uit de kwaliteit van dit boek dat eigenlijk in iedere boekenkast thuishoort, want we hebben het over een maatschappelijk verschijnsel.

Een tip: toenemende ouderdomsdoofheid wordt vaak te lang ontkend of genegeerd. Ga bij gehoorvermindering meteen naar een goede oorarts. Niet naar een winkel. Vroegtijdig een gehoorapparaatje laten aanmeten kan een hoop ellende voorkomen. Wanneer de doofheid te ingrijpend heeft toegeslagen valt deze lastig te corrigeren. Wees zuinig op je gehoor, zoals in Een en al oor meer dan duidelijk wordt.

Simon Hammelburg

Op woensdag 15 mei was ik aanwezig bij de boekpresentatie van Een en al oor, het nieuwe boek van Wies Groeneveld.

In het prachtig gerestaureerde Pompgebouw in Rotterdam werd door verschillende sprekers toegelicht wat het betekent voor jezelf, de naaste omgeving en in het maatschappelijk leven om een gehoorbeperking te hebben. Zo werd duidelijk dat in de wereld van doven en slechthorenden onderscheid wordt gemaakt in: vroegdoven, plots- en laatdoven en slechthorenden. Elke groep heeft zijn eigen beperkingen en vraagt om een bepaalde benadering door horenden. Daarvoor geeft Wies ook een aantal praktische tips, waardoor de wederzijdse communicatie wordt vergemakkelijkt.

Het boek Een en al oor is een aanrader voor iedereen, die met mensen met een gehoorbeperking in gesprek wil. Zoals de voorzitter van Stichting Plots- en Laatdoven, Robert ten Bloemendal, schrijft: ‘Een compleet naslagwerk, waarin alle vormen van gehoorbeperking netjes gecategoriseerd zijn’.

Carel Banse

Mijn eerste ontmoeting met Wies dateert uit 2015. Een jaar na haar CI-implantatie. Een ontmoeting die ik me nog goed herinner. Ze deelde haar ervaringsverhaal. Hoogtepunten, blijdschap maar ook haar dieptepunten. Een HOORreis met vele ups en downs. Ze vertelde erover tijdens een van de vele OPCI-huiskamerbijeenkomsten.

Inmiddels is Wies een zeer gewaardeerde OPCI-vrijwilliger.

Een en al oor is een bijzonder boek. Wies beschrijft de vele vormen van slechthorendheid. Geeft handvatten voor zelfhulp en is een soort van ‘Wikipedia’ voor doven en slechthorenden.
Vele boeken zijn reeds verschenen over slechthorendheid. Geen enkel boek is zo compleet als Een en al oor.

Goedhorenden, (huis-)artsen, politici, audiciens en studenten geneeskunde roep ik op dit boek te lezen en aan de slag te gaan met alle waardevolle informatie door Wies in dit boek verstrekt.

Partners, familieleden en vrienden van slechthorenden zullen na het lezen van dit boek met andere oren luisteren naar hun partner, vriend/vriendin of familielid. Een en al oor zal hen de oren openen!

Van harte aanbevolen.

Henk van Rees

Een prachtige uitgave met inspirerende voorbeelden en verhalen waarin de ervaringen over niet-mee-kunnen-doen raken. Maar vooral ook een wegwijzer naar toegankelijkheid voor én met dove en slechthorende mensen zoals wij. Chapeau! Ik vond het een eer er mijn steentje aan bij te mogen dragen.

Rikie Boevink

“Wies ken ik vanaf mijn studententijd. In die tijd was ze nog niet doof. Ze stelde ook toen al hoge eisen aan zichzelf en aan haar studie. Daarbij is ze een betrokken persoonlijkheid.

Wies heeft een heel bijzonder boek geschreven. Haar eigen ervaringen hebben haar hiertoe aangezet. Het boek behandelt alle aspecten van doof- en slechthorendheid. Bij lezing viel me op hoeveel kanten er aan deze handicap zitten. Ik realiseerde me dat voor een groot deel pas na lezing van het boek. Wies beschrijft de problemen vanuit persoonlijke ervaringen van mensen. Maar dat niet alleen. De ‘samenlevingskant’ krijgt veel aandacht. Ze geeft ook handvatten voor politiek en maatschappij hoe hiermee om te gaan.

Kortom, een geweldig boek voor iedereen, maar zeker ook voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties!”

André Tanis

Uit de media

Ken je iemand met een gehoorbeperking en wil je er meer over weten?
Bestel het boek vandaag nog!

Auteur

Wie is Wies Groeneveld?

Wies Groeneveld (Sappemeer, 1957) is dertig jaar werkzaam geweest als bibliothecaris en onderzoeker. In 2000 rondde ze naast haar baan en gezin een doctoraalstudie Cultuurwetenschappen af aan de Open Universiteit. Sinds 2015 is ze zelfstandig tekstschrijver, redacteur, recensent en historisch onderzoeker.

Wies werd in haar jeugd slechthorend. Als gevolg van otosclerose, een vorm van progressief gehoorverlies, is ze nu helemaal doof. Sinds 2014 hoort ze weer dankzij een Cochleair Implantaat, zij het met de nodige beperkingen.

Wil je het boek bestellen?
Stuur dan een mailtje naar de auteur:
wies.groeneveld@gmail.com

Het boek kost € 19,95, exclusief verzendkosten.