Voor de genodigden: info & route naar de boekpresentatie vind je hier.

Boek 'Een en al oor'

Alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen en wat dat betekent voor jezelf, je naaste omgeving en in het maatschappelijk leven.

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij?

Deze vragen staan centraal in het boek Een en al oor.

Boek 'Een en al oor'

Alles wat je moet weten over gehoorbeperkingen en wat dat betekent voor jezelf, je naaste omgeving en in het maatschappelijk leven.

Doof, slechthorend, tinnitus of hyperacusis. Wat is dat? Hoe voelt zoiets? Hoe beleef je zoiets? Wat betekent dat voor je persoonlijke leven en in het maatschappelijk verkeer? Wat moet er gebeuren om met een gehoorbeperking volgens het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij?

Deze vragen staan centraal in het boek Een en al oor.

Voor wie het boek is

Het boek is geschreven voor een breed publiek. Gehoorbeperkingen zijn voor velen onbekend terrein, waardoor dove en slechthorende mensen vaak onbegrip vanuit hun goedhorende omgeving en de maatschappij ervaren. Goedhorende mensen zijn na het lezen van dit boek beter in staat om te begrijpen wat dove en slechthorende mensen meemaken.

Het boek is voor iedereen een verrijking en tevens een naslagwerk. Het bevat veel ervaringen van slechthorenden en doven over de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in hun directe omgeving en in de maatschappij, die op verschillende fronten ontoegankelijk is voor mensen met een gehooraandoening. Enkele willekeurige voorbeelden: kribbige reacties van mensen uit de directe omgeving, niet (meer) kunnen bellen terwijl je alleen maar telefonisch contact kunt opnemen met de Belastingdienst, geen baan kunnen vinden of slechts een baantje ver beneden je niveau, onbegrip bij leidinggevenden en collega’s, onverstaanbare omroepberichten op stations.

Voor werkgevers is dit boek een regelrechte must. Het helpt hen om mogelijke drempels voor het in dienst nemen van een dove of slechthorende persoon weg te nemen. Als een werkgever iemand in dienst heeft die slechthorend of doof is, kan hij of zij door de informatie, ervaringen en voorbeelden die werknemer beter begrijpen en faciliteren.

Professionals als bijvoorbeeld re-integratiebegeleiders, arbeidsdeskundigen, zorgverleners en overheidsfunctionarissen kunnen zich na het lezen van dit boek beter verplaatsen in een cliënt die slechthorend of doof is. Daardoor kan maatwerk worden geleverd.

Culturele, medische en overheidsinstellingen kunnen door enkele relatief simpel te realiseren oplossingen de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden vergroten.

Ken je iemand met een gehoorbeperking en wil je er meer over weten? Reserveer het boek vandaag nog!

INSPIRERENDE VOORBEELDEN van slechthorenden en doven over hoe om te gaan met de gevolgen van een (beginnende) gehooraandoening in de maatschappij.

Een BESCHRIJVING van en ERVARINGSVERHALEN over de impact die gehoorverlies kan hebben op persoonlijk en zakelijk vlak.

Met een GOEDE RE-INTEGRATIEBEGELEIDING kun je werkfit worden en werk vinden in een betaalde baan.

INFORMATIE over en INSPIRATIE voor een toegankelijke maatschappij voor mensen met een gehooraandoening.

BURGERLIJKE en POLITIEKE RECHTEN uit het VN-VERDRAG moet de overheid zo snel mogelijk in de praktijk brengen.

Wat lezers over het boek zeggen

Dit is wat de lezers van het boek 'Een en al oor' van Wies Groeneveld vinden.

“Wies ken ik vanaf mijn studententijd. In die tijd was ze nog niet doof. Ze stelde ook toen al hoge eisen aan zichzelf en aan haar studie. Daarbij is ze een betrokken persoonlijkheid. Wies heeft een heel bijzonder boek geschreven. Haar eigen ervaringen hebben haar hiertoe aangezet. Het boek behandelt alle aspecten van doof- en slechthorendheid. Bij lezing viel me op hoeveel kanten er aan deze handicap zitten. Ik realiseerde me dat voor een groot deel pas na lezing van het boek. Wies beschrijft de problemen vanuit persoonlijke ervaringen van mensen. Maar dat niet alleen. De ‘samenlevingskant’ krijgt veel aandacht. Ze geeft ook handvatten voor politiek en maatschappij hoe hiermee om te gaan. Kortom, een geweldig boek voor iedereen, maar zeker ook voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties!"

André Tanis,
Proeflezer

Ken je iemand met een gehoorbeperking en wil je er meer over weten? Reserveer het boek vandaag nog!

Auteur

Wie is Wies Groeneveld?

Wies Groeneveld (Sappemeer, 1957) is dertig jaar werkzaam geweest als bibliothecaris en onderzoeker. In 2000 rondde ze naast haar baan en gezin een doctoraalstudie Cultuurwetenschappen af aan de Open Universiteit. Sinds 2015 is ze zelfstandig tekstschrijver, redacteur, recensent en historisch onderzoeker.

Wies werd in haar jeugd slechthorend. Als gevolg van otosclerose, een vorm van progressief gehoorverlies, is ze nu helemaal doof. Sinds 2014 hoort ze weer dankzij een Cochleair Implantaat, zij het met de nodige beperkingen.

Boekpresentatie

Op 15 mei 2019 vindt de boekpresentatie plaats in de paleiszaal van Pompgebouw de Esch te Rotterdam.

Vanaf 15.30 uur inloop voor de uitgenodigden.

Speeches vanaf 18.00 uur.

Sluiting presentatie 19.00 uur.

Signeren boek door Wies
Aanwezigen kunnen het boek kopen á €19,95 en laten signeren door de schrijfster Wies Groeneveld.

Online bestellen
Het boek ‘Een en al oor’ kan je bestellen door een mail te sturen. Het boek is vanaf 15 mei leverbaar.

Programma
Het volledige programma van de boekpresentatie volgt nog.

Boek 'Een en al oor' bestellen

Vanaf 15 mei 2019 wordt het boek ‘Een en al oor’ leverbaar. Reserveer het boek alvast door je contactgegevens achter te laten. Je krijgt een aantal dagen voor de leverdatum een mailtje met bestel instructie.

Velden met * zijn vereist.